Pravila o e-privatnosti i kolačićima

Vasco-electronics pridaje veliku važnost zaštiti vaših osobnih podataka. Ova pravila o privatnosti sadržavaju informacije o našim propisima u tom pogledu.

Zaštita osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka

Voditelj obrade vaših osobnih podataka je društvo Vasco Electronics Góralski Group S.K.A. sa sjedištem u Krakovu, Poljska, at al. 29 Listopada, 31-401 Krakov.

Možete nam se obratiti elektroničkom poštom na: gdpr@vasco-electronics.com.

Koje podatke obrađujemo?

Prikupljamo i obrađujemo sljedeće osobne podatke u svrhe opisane u nastavku:

 • Identifikacijski podaci. Podaci poput imena, prezimena i adrese potrebni su za izradu narudžbe, provođenje postupka prodaje, pružanje postprodajnih usluga i izradu korisničkog računa u našoj trgovini.
 • Kontaktni podaci. Adresa e-pošte potrebna je za izradu narudžbe i registriranje korisničkog računa u našoj trgovini. Adresa e-pošte može se upotrijebiti i za osiguravanje određenih funkcionalnosti naše trgovine. Što se tiče kontakta s korisnikom, možemo obrađivati i broj telefona naših klijenata.
 • Prodajni podaci. Kako bismo ispunili svoje obveze prema našim klijentima i one povezane s pravnim zahtjevima, možemo obrađivati prodajne podatke poput broja narudžbe, podataka o plaćanju, podataka o isporuci itd.
 • Informacije o pregledavanju internetskih stranica trgovine. Podaci poput vremena pristupa, broja pristupa i IP adrese te informacije o radnjama na internetskim stranicama (kao što su greške, zamrzavanja, ponovna pokretanja i nadogradnje na nove verzije) i druge informacije o dijagnostici, greškama i korištenju, npr. vrijeme uporabe usluga, pojmovi za pretraživanje koje je Korisnik upisao na internetskim stranicama i sve informacije koje su pohranjene u kolačićima koji se nalaze na uređaju Korisnika.
 • Kolačići. Upotrebljavamo kolačiće na internetskim stranicama naše trgovine. To su IT podaci, najčešće u obliku tekstualnih datoteka, koji se pohranjuju na krajnjem uređaju. Najčešće sadržavaju naziv internetske stranice s koje dolaze te vrijeme i broj pohranjivanja. Više informacija o kolačićima dostupno je na https://hr.wikipedia.org/wiki/HTTP_kolačići ili u dijelu „Pomoć“ izbornika internetskih preglednika.

Vaši osobni podaci obrađivat će se u sljedeće svrhe:

 • provođenje postupka prodaje – identifikacijski podaci, kontaktni podaci – u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (b) Opće uredbe o zaštiti podataka (obrada je nužna za sklapanje i/ili izvršavanje ugovora);
 • razmatranje pritužbe – identifikacijski podaci, kontaktni podaci, prodajni podaci – u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (b) Opće uredbe u zaštiti podataka (obrada je nužna za sklapanje i/ili izvršavanje ugovora);
 • kontakt u pitanjima povezanima s izvršavanjem ugovora ili ponudom administratora – identifikacijski podaci, kontaktni podaci, prodajni podaci – u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (b) Opće uredbe o zaštiti podataka (obrada je nužna za sklapanje i/ili izvršavanje ugovora);
 • izdavanje računa i ispunjavanje drugih poreznih obveza – identifikacijski podaci, kontaktni podaci, prodajni podaci – u skladu s člankom 6. stavkom 1. slovo (c) Opće uredbe o zaštiti podataka (obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza Društva);
 • pohranjivanje neplaćenih upita – prodajni podaci – u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (legitimni interesi voditelja obrade osobnih podataka); legitimni interesi Društva uključuju vođenje statistike o neostvarenim narudžbama u cilju poboljšanja kvalitete pruženih usluga;
 • izravni marketing – kontaktni podaci – u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) Opće uredbe o zaštiti podataka (privola);
 • uspostava, ostvarivanje ili obrana pravnih zahtjeva – identifikacijski podaci, kontaktni podaci, prodajni podaci – u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (legitimni interesi voditelja obrade osobnih podataka; legitimni interesi Društva uključuju zaštitu vlasničkih interesa Društva/korisnikȃ;
 • posjedovanje arhiva i dokaza kako bi se osigurale informacije koje se mogu upotrijebiti za demonstriranje činjenica – identifikacijski podaci, kontaktni podaci, prodajni podaci – u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (legitimni interesi voditelja obrade osobnih podataka); legitimni interesi Društva uključuju posjedovanje informacija koje su npr. potrebne državnim tijelima;
 • analitičke svrhe, između ostalog analize podataka koji se automatski prikupljaju uporabom internetskih stranica, uključujući kolačiće – informacije o pregledavanju internetskih stranica, kolačići – u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) Opće uredbe o zaštiti podataka (privola) i člankom 6. stavkom 1. slovom (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (legitimni interesi voditelja obrade osobnih podataka); legitimni interesi Društva uključuju prikupljanje informacija o aktivnostima korisnikȃ;
 • upravljanje internetskim stranicama – informacije o pregledavanju internetskih stranica, kolačići – u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (legitimni interesi voditelja obrade osobnih podataka); legitimni interesi Društva uključuju učinkovito upravljanje internetskim stranicama;
 • učitavanje komentara na internetske stranice – identifikacijski podaci, kontaktni podaci – u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) Opće uredbe o zaštiti podataka (privola);
 • dodavanje mišljenja o uslugama od strane korisnikȃ – identifikacijski podaci, kontaktni podaci – u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) Opće uredbe o zaštiti podataka (privola).

U bilo kojem trenutku možete povući svoju privolu ako to ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Dostavljanje osobnih podataka je dobrovoljno. Međutim:

 • pružanje podataka kao što su ime i adresa e-pošte nužno je za ocjenjivanje usluge i sklapanje ugovora (usluga se neće moći pružiti bez tih podataka);
 • pružanje podataka kao što su ime, adresa e-pošte i broj narudžbe nužno je za rješavanje pritužbe, a u slučaju povrata novca – također i pružanje podataka o adresi prebivališta i broju bankovnog računa (bez tih podataka ne može se riješiti pritužba i ne može se napraviti povrat novaca);
 • pružanje podataka kao što su ime i prezime, tvrtka društva, sjedište i porezni broj nužno je za izdavanje računa za usluge, a proizlazi iz zakonskih obveza (računi se ne mogu izdati bez tih podataka);
 • pružanje podataka kao što su ime i adresa e-pošte nužno je za odobravanje popusta za buduće usluge (popust se ne može odobriti bez tih podataka);
 • ako se narudžba šalje u određene zemlje – za dostavu je nužno dostaviti ID broj (bez ID broja neće biti moguće poslati narudžbu u određene zemlje).

Primatelji podataka

Vaši osobni podaci mogu se dijeliti s našim dostavljačima, odvjetnicima, pružateljima platnih usluga, hosting društvom, računovodstvenim društvom, osiguravajućim društvom, društvom koje upravlja ERP sustavom i društvom uključenim u upravljanje korisničkom službom. Osim toga, i zakonske nas odredbe mogu obvezivati na to da vaše osobne podatke dijelimo s privatnim i javnim tijelima.

Prijenos osobnih podataka trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji

Voditelj obrade osobnih podataka ne prenosi vaše podatke međunarodnim organizacijama.

Voditelj obrade može prenijeti osobne podatke zemljama izvan Europskog gospodarskog prostora (koji uključuje Europsku uniju, Norvešku, Lihtenštajn i Island), tj. subjektima kao što su Google LLC, Facebook Inc, Twitter Inc.

Prijenos vaših osobnih podataka subjektima izvan EGP-a provodi se na temelju vaše privole ili u mjeri koja je potrebna za izvršavanje sklopljenog ugovora.

Ako se vaši osobni podaci prenose subjektima izvan EGP-a, napominjemo da u tom slučaju postoji rizik da zemlje u kojima ti subjekti imaju sjedište možda ne pružaju istu razinu zaštite vaših osobnih podataka koja je osigurana Općom uredbom o zaštiti podataka.

Međutim, kako bismo osigurali najvišu razinu zaštite vaših osobnih podataka, u našim odnosima sa subjektima izvan EGP-a također uključujemo standardne ugovorne odredbe o zaštiti osobnih podataka, kako ih je odobrila Europska komisija.

Razdoblje pohrane osobnih podataka

Vaši osobni podaci pohranjivat će se na sljedeća razdoblja:

 • trajanje ugovora – u odnosu na osobne podatke koji se obrađuju u svrhu sklapanja i izvršavanja ugovora;
 • na razdoblje od 3 ili 6 godina + 1 godina – u odnosu na osobne podatke koji se obrađuju radi uspostave, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva (trajanje ovisi o tome jesu li obje strane poduzetnici ili nisu);
 • na razdoblje od 6 mjeseci – u odnosu na osobne podatke koji su prikupljeni tijekom ocjenjivanja usluge, a ugovor nije sklopljen odmah, tj. obrada je u svrhu budućeg sklapanja ugovora;
 • na razdoblje od 5 godina – u odnosu na osobne podatke koji su prikupljeni radi ispunjavanja poreznih obveza;
 • do trenutka povlačenja privole ili postizanja cilja obrade, ali ne dulje od 5 godina – u odnosu na osobne podatke koji se obrađuju uz privolu;
 • do trenutka ulaganja obrazloženog prigovora ili postizanja cilja obrade, ali ne dulje od 5 godina – u odnosu na osobne podatke koji se obrađuju temeljem legitimnih interesa voditelja obrade ili u marketinške svrhe;
 • dok ne zastare ili prestanu važiti, ali ne dulje od 3 godine – u odnosu na osobne podatke koji se obrađuju uglavnom u analitičke svrhe te u vezi s uporabom kolačića i upravljanja internetskim stranicama.

Informacije o vašim pravima povezanima s obradom osobnih podataka

Imate pravo pristupiti vašim osobnim podacima, zatražiti njihov ispravak, njihovo brisanje i ograničavanje njihove obrade, prenijeti podatke i uložiti prigovor na obradu podataka. Ostvarivanje svojih prava možete zatražiti slanjem e-poruke na gdpr@vasco-electronics.com. Zahtjev bi trebao sadržavati podatke pomoću kojih vas možemo identificirati.

Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

Također imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu koje se bavi zaštitom osobnih podataka – Uredu povjerenika za informiranje, ako smatrate da se vaši osobni podaci obrađuju nezakonito.

Sigurnosne mjere

Poduzimamo sve napore kako bismo čuvali vaše osobne podatke i zaštitili ih od radnji trećih strana. Provodimo sve potrebne sigurnosne mjere za poslužitelje, veze i internetske stranice u cilju zaštite podataka, a posebice SSL šifriranje. Sve veze povezane s plaćanjima koja provode naši klijenti bit će putem sigurne šifrirane veze. Napominjemo da radnje koje poduzimamo možda neće biti dostatne ako se i naši klijenti ne pridržavaju sigurnosnih pravila. Posebice, svaki bi korisnik trebao čuvati povjerljivost korisničkog imena i zaporke za svoj korisnički račun na internetskim stranicama i ne otkrivati ih trećim stranama. Imajte na umu da od naših klijenata nikada ne tražimo njihove pristupne podatke.

Pravila o kolačićima na internetskim stranicama trgovine vasco-electronics

Opće informacije

Vlasnik internetskih stranica je društvo Vasco Electronics Góralski Group S.K.A. sa sjedištem u Krakovu, Poljska, at al. 29 Listopada, 31-401 Krakov (u daljnjem tekstu „Trgovina“). Poštujemo pravo na privatnost korisnikȃ Trgovine koja posluje pod nazivom: vasco-electronics. Usvajamo organizacijske i tehničke mjere kako bismo spriječili uplitanje trećih strana u privatnost naših korisnika.

Razina zaštite

Naš je cilj osigurati razinu zaštite koja proizlazi iz primjenjivih zakonskih propisa:

 • Uredba 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Kupnje u našoj Trgovini zaštićene su SSL protokolom, što je posebni standard prijenosa šifriranih podataka. Na internetske stranice naše Trgovine stavljamo poveznice preko kojih možete doći do drugih internetskih stranica. Kako bismo poboljšali funkcionalnost internetskih stranica Trgovine, tijekom njihove uporabe na vaš se uređaj putem tih poveznica mogu postaviti kolačići drugih pružatelja usluga, kao što su Facebook, Twitter, Google.

Trgovina ne kontrolira pravila o privatnosti i uvjete uporabe kolačića tih drugih subjekata. Naša je preporuka da prije uporabe drugih internetskih stranica pročitate njihova pravila o privatnosti i njihove uvjete uporabe kolačića, a posebice:

Pojmovnik

 • Kolačić – informacije koje Trgovina pohranjuje na računalo korisnika i koje može čitati kad se računalo ponovno poveže s Trgovinom.
 • Zapisnička datoteka sustava – informacije na računalu korisnika koje računalo prenosi pri svakom povezivanju. Zapisnička datoteka sustava može sadržavati brojne podatke, npr. IP broj koji omogućuje određivanje lokacije uređaja.
 • IP adresa – jedinstveni broj koji se dodjeljuje svakom računalu koje je spojeno na internet. IP adresa može biti statična ili dinamična ovisno o tome kako se dodjeljuje uređaju (na privremenoj ili trajnoj osnovi).
 • URL adresa – putanja do određenog sadržaja na internetu, a najčešće se spominje u kontekstu adrese internetske stranice. Adresa internetske stranice temelji se na obliku URL-a.

Prikupljanje podataka

Pohranjujemo zahtjeve poslužitelja koje URL adrese prepoznaju, a koji se odnose na:

 • IP adresu terminalnog uređaja,
 • ime korisničke postaje ako je http protokol može identificirati,
 • korisničko ime koje je dostavljeno u postupku autorizacije,
 • vrijeme zahtjeva,
 • prvu liniju http zahtjeva,
 • kôd http odgovora, količinu podataka koju je poslao poslužitelj,
 • poveznicu koja vodi do URL adrese prethodno posjećene internetske stranice ako je korisnika do Trgovine usmjerio interni poslužitelj,
 • informacije o mrežnom pregledniku korisnika,
 • informacije o greškama do kojih je došlo tijekom transakcije.

Podaci ne omogućavaju izravnu identifikaciju osoba koje pregledavaju Trgovinu.

Trgovina ne prikuplja automatski nikakve informacije, osim informacija sadržanih u kolačićima.

Uvijek možete izmijeniti postavke privatnosti vašeg preglednika.

Kako?

Kliknite niže i pronaći ćete objašnjenje korak po korak.

Pravila o kolačićima

Na našim internetskim stranicama upotrebljavamo kolačiće, tj. IT podatke, najčešće tekstualne datoteke, koji se pohranjuju na terminalnom uređaju korisnika. Uglavnom sadržavaju naziv internetske stranice s koje dolaze, trajanje njihove pohrane i broj.

Upotrebljavamo sljedeće vrste kolačića:

 • kolačići sesije – pohranjuju se na terminalnom uređaju sve dok se korisnik ne odjavi ili ne napusti Trgovinu,
 • trajni kolačići – pohranjuju se na terminalnom uređaju tijekom vremena određenog u njihovim parametrima ili dok ih korisnik ne obriše,
 • kolačići izvedbe – sadržavaju informacije o načinu na koji se upotrebljava Trgovina,
 • neophodni kolačići – potrebni su za ispravno izvršenje narudžbe,
 • funkcionalni kolačići – „pamte“ postavke korisnika i personaliziraju uslugu,
 • vlastiti kolačići – postavlja ih Trgovina,
 • kolačići treće strane – ne postavlja ih Trgovina, nego treće strane.

Kolačići treće strane upotrebljavaju se u svrhu oglašavanja, ali samo uz vašu privolu. Ako odbijete dati svoju privolu, to neće negativno utjecati na funkcioniranje internetskih stranica Trgovine.

Ove datoteke ne sadržavaju informacije koje omogućavaju identifikaciju korisnika i određivanje njihovih osobnih podataka. Opseg podataka koji se prikupljaju možete promijeniti u postavkama internetskog preglednika kojim se služite. Kako biste postavke prilagodili prema svojim potrebama i promijenili uvjete pohranjivanja ili primanja kolačića, preporučamo da odaberete opciju „Pomoć“ vašeg preglednika.

Kako biste izmijenili postavke privatnosti vašeg preglednika:

Informacije o opciji izmjene postavki privatnosti najučestalijih internetskih preglednika:

Google Chrome:

Kliknite na izbornik (gornji desni ugao), kartica Postavke > Napredno Pod „Privatnost i sigurnost“ kliknite na „Postavke sadržaja“. Pod točkom „Kolačići“ mogu se izmijeniti sljedeće postavke kolačića: brisanje kolačića, automatsko blokiranje kolačića, automatsko omogućivanje kolačića, zadržavanje kolačića i podataka o internetskoj stranici do zatvaranja preglednika, dopuštanje ili blokiranje kolačića za određenu stranicu.

Internet Explorer 6.0 i 7.0:

U izborniku preglednika (gornji desni ugao): Alati > Internetske mogućnosti > Privatnost, Web-mjesta Pomoću klizača izaberite razinu i potvrdite izmjenu gumbom OK.

Mozilla Firefox:

U izborniku preglednika: Alati > Opcije > Privatnost. Ako označite kučicu, Firefox će „upotrebljavati prilagođene postavke za povijest“. Označivanje ili neoznačivanje kučice „Prihvati kolačiće“ odlučujuće je za kolačiće.

Opera:

U izborniku preglednika: Alati > Preferencije > Napredno. Označivanje ili neoznačivanje kučice „Kolačići“ odlučujuće je za kolačiće.

Safari:

U padajućem izborniku odaberite Preferencije i kliknite na ikonu Sigurnost. Razina sigurnosti odabire se ovdje u polju „Prihvati kolačiće“.

Više informacija o kolačićima može se pronaći na https://hr.wikipedia.org/wiki/HTTP_kolačići ili u dijelu „Pomoć“ izbornika internetskih preglednika.

Svaki korisnik može postaviti razinu privatnosti i vrstu kolačića

Voditelj obrade upotrebljava kolačiće radi prikupljanja informacija o tome kako korisnici upotrebljavaju Trgovinu. Kolačići posebice omogućavaju:

 • zadržavanje sesije korisnika (nakon prijave), zbog čega korisnik ne treba iznova upisivati korisničko ime i zaporku na svakoj podstranici Trgovine,
 • prilagođavanje Trgovine potrebama korisnika izradom statistike pregledavanja i analiza internetskih stranica Trgovine,
 • prilagođavanje oglašivačkog sadržaja preferencijama korisnika,
 • provjeru aktivnosti korisnika na internetskim stranicama, uključujući određivanje je li korisnik čovjek ili robot – kao dio mehanizma reCAPTCHA koji omogućuje Google.

reCAPTCHA radi na principu implementacije algoritma koji analizira aktivnost korisnika tako što izrađuje snimku zaslona prozora korisnikovog preglednika. Ako se aktivnost smatra mehaničkom (kao aktivnost koju provodi robot), sustav je označuje.

reCAPTCHA prikuplja i analizira sljedeće podatke:

 • korisnikovi obrasci ponašanja,
 • broj klikova mišem koje je korisnik napravio na stranici ili koliko je puta dotaknuo aplikaciju,
 • jezik odgovora korisnikovog preglednika na polja s pitanjima,
 • odgovori na polja s pitanjima na internetskim stranicama,
 • informacije o CSS-u,
 • programski priključci instalirani na pregledniku,
 • IP adrese koje su kolačići ranije prepoznali kao „ljudi“.

Pitanja i pritužbe u pogledu ovih Pravila o privatnosti mogu se poslati na sljedeću adresu: gdpr@vasco-electronics.com.

Upravitelj Trgovine je subjekt koji postavlja kolačiće na terminalni uređaj korisnikȃ i ima pristup kolačićima, a sjedište mu je na sljedećoj adresi:

Vasco Electronics Góralski Group S.K.A.
al. 29 Listopada 20,
31-401 Krakov
Poljska

Cookie