OPĆI UVJETI

Za internetsku trgovinu na adresi vasco-translator.hr (u daljnjem tekstu „Trgovina“ ili „Internetska trgovina“) odgovorno je društvo Vasco Electronics Góralski Group S.K.A. sa sjedištem u Krakovu na adresi al. 29 Listopada 20, 31-401 Krakov, upisano u trgovački registar okružnog suda Kraków Śródmieście u Krakovu pod brojem 0000421705, REGON: 122581850, NIP: 6772369151, kontakt telefon: +385917896771, adresa e-pošte: info@vasco-translator.hr.

Definicije:

 • OBRAZAC ZA KONTAKT I OPCIJA ČAVRLJANJA – obrazac i opcija čavrljanja (chat) koji su dostupni u Internetskoj trgovini i koji omogućuju kontakt s Prodavateljem preko mrežnog mjesta Internetske trgovine.
 • OBRAZAC ZA NEWSLETTER - obrazac dostupan u Internetskoj trgovini preko kojeg se možete pretplatiti na Newsletter Prodavatelja.
 • OBRAZAC ZA MIŠLJENJE - obrazac koji je dostupan u Internetskoj trgovini ili koji osiguravaju naši poslovni partneri, a preko kojeg možete objavljivati mišljenja o Proizvodima Prodavatelja.
 • OBRAZAC NARUDŽBE - obrazac dostupan u Internetskoj trgovini koji služi za izradu Narudžbe.
 • KUPAC - subjekt za koji se mogu pružati elektroničke usluge ili koji želi sklopiti, ili je već sklopio, Ugovor s Prodavateljem.
 • POTROŠAČ - osoba koja provodi pravnu transakciju koja nije izravno povezana s njegovim/njezinim poslovanjem ili profesionalnom aktivnošću.
 • NEWSLETTER - usluga koju Prodavatelj pruža putem e-pošte u kojoj Kupcima šalje informacije o Proizvodima, novostima i promocijama Prodavatelja.
 • PODUZETNIK - osoba, pravna osoba ili organizacija koja temeljem posebnih akata ima pravnu sposobnost i koja provodi gospodarsku djelatnost.
 • OPĆI UVJETI - ovi Opći uvjeti, koji pokrivaju uvjete uporabe Internetske trgovine u okviru pružanja elektroničkih usluga i opće uvjete prodaje između Klijenta i Prodavatelja koji vodi Internetsku trgovinu.
 • OPERATER SIM KARTICE - subjekt koji isporučuje SIM kartice za uređaje i izravno je odgovoran za kvalitetu usluga koje se pružaju u tom pogledu, uključujući aktivaciju kazne, ispravno funkcioniranje kartice, uvođenje privremenih ili trajnih blokiranja, razmatranje pritužbi u vezi s ispravnim funkcioniranjem SIM kartica. Operater SIM kartice je društvo Vasco Electronics LLC sa sjedištem na adresi 2232 Dell Range Blvd, Suite 245 - 3030, Cheyenne, WY 82009.
 • TRGOVINA - internetska trgovina Prodavatelja dostupna na https://vasco-translator.hr. U internetskoj trgovini prodaju se elektronički prevoditelji, softver za prevođenje i elektronički pribor.
 • PRODAVATELJ - Vasco Electronics Góralski Group S.K.A. sa sjedištem u Krakovu, al. 29 Listopada 20, 31-401 Krakov, društvo upisano u trgovački registar okružnog suda Kraków Śródmieście u Krakovu pod brojem 0000421705, REGON: 122581850, NIP: 6772369151, kontakt telefon: +385917896771 adresa e-pošte: info@vasco-translator.hr.
 • PROIZVODI - predmet koji je predstavljen u Internetskoj trgovini i koji može biti predmet ugovora o kupoprodaji između Kupca i Prodavatelja. U Trgovini se također prodaju i Proizvodi digitalnog sadržaja (jezični paketi) i Proizvodi s digitalnim elementima kako su definirani u Direktivi (EU) 2019/771 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019.
 • DIGITALNI SADRŽAJ - podaci koji su generirani i dostavljeni Kupcu u digitalnom obliku (npr. e-knjiga, audio knjiga, video).
 • ROBA S DIGITALNIM ELEMENTIMA - roba s digitalnim sadržajem ili digitalnim uslugama ili roba s kombinacijom istih tako da ne bi mogla ispravno funkcionirati bez tog digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.
 • UGOVOR O ISPORUCI DIGITALNOG SADRŽAJA - ugovor o prodaji Digitalnog sadržaja sklopljen između Kupca i Prodavatelja putem Trgovine.
 • UGOVOR O KUPOPRODAJI - prodaja koju su Kupac i Prodavatelj ugovorili pod uvjetima iz Općih uvjeta i u skladu s mjerodavnim pravom.
 • PREDAJA NARUDŽBE - predaja ponude Kupca za sklapanje Ugovora o kupoprodaji za Proizvode koji su predmet narudžbe, posebice navodeći vrstu i količinu Proizvoda. Narudžba se može predati tek nakon prihvaćanja ovih Općih uvjeta.
 • SKLAPANJE UGOVORA O KUPOPRODAJI - izjava volje koja predstavlja sklapanje ugovora o kupoprodaji Proizvoda između Kupca i Prodavatelja, u kojoj se posebno navode cijena, vrsta i broj Proizvoda. Ugovor o kupoprodaji sklapa se potvrdom primitka Narudžbe od strane Prodavatelja i slanjem e-poruke s obavijesti da je Narudžba prihvaćena za izvršenje (tj. prihvaćanjem ponude koju je dao Kupac).
 1. PRUŽANJE USLUGA ELEKTRONIČKIM PUTEM
  1. Uvjeti za pružanje usluga elektroničkim putem
   1. Sljedećim pravilima provode se načela iz DIREKTIVE 2000/31/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 8. lipnja 2020. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine (Direktiva o elektroničkoj trgovini)
   2. Elektroničke usluge koje pruža Prodavatelj besplatne su, dobrovoljne i dostupne 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu.
   3. Ugovor o pružanju elektroničkih usluga koje se sastoje od slanja Newslettera sklapa se na neodređeno vrijeme.
   4. Ugovor o pružanju elektroničkih usluga sastoji se od:
    1. osiguravanja postupka slanja Narudžbe u Internetskoj trgovini;
    2. osiguravanja postupka komunikacije putem Obrasca za kontakt i opcije čavrljanja;
    3. osiguravanja Obrasca za objavljivanje mišljenja o Trgovini ili Proizvodima;

    jednokratna je aktivnost i prestaje važiti nakon ispunjenja pojedinih aktivnosti.
   5. Prodavatelj zadržava pravo na privremenu ili trajnu obustavu pružanja pojedinih usluga koje se pružaju elektronički.
   6. Prihvaćanje ovih Općih uvjeta i Pravila o privatnosti uvjet je za sklapanje ugovora o pružanju elektroničkih usluga. Prihvaćanje Općih uvjeta i Pravila o privatnosti potvrđuje se označivanjem odgovarajuće kućice u postupku sklapanja ugovora o pružanju elektroničkih usluga.
   7. Usluga slanja Newslettera sastoji se od slanja e-poruke Kupcu koja sadržava informacije o Proizvodima ili uslugama Prodavatelja. Newsletter se šalje samo onim kupcima koji se dobrovoljno pretplatili na njega. Ugovor o pružanju elektroničkih usluga koje se sastoje od slanja Newslettera može sklopiti bilo koji kupac koji unese svoju adresu e-pošte u obrazac za prijavu za Newsletter koji je dostupan na mrežnom mjestu Internetske trgovine. Ugovor se u navedenom opsegu može sklopiti pod uvjetom da je Kupac pristao na primanje Newslettera. Prihvaćanje se izvršava označivanjem odgovarajuće kućice tijekom postupka pretplate ili provođenjem druge jednakovrijedne radnje Kupca kojom se ukazuje na spremnost na pretplaćivanje na Newsletter. Kada se Kupac pretplati na Newsletter, ugovor o pružanju elektroničkih usluga je sklopljen i sastoji se od slanja Newslettera. Kupac se u bilo kojem trenutku može odjaviti preko poveznice koja se nalazi u svakoj poruci koja sadržava Newsletter ili ako nas kontaktira na info@vasco-translator.hr.
   8. Nakon odabiranja Proizvoda i dodavanja istih u „Košaricu“, Kupac nastavlja s Narudžbom. Obrazac narudžbe treba ispuniti s podacima za kontakt i adresom e-pošte. Nakon što je Obrazac narudžbe odobren, Kupca se e-poštom obavještava o prihvaćanju Narudžbe. Ugovor o pružanju elektroničkih usluga u tom je trenutku sklopljen, a sastoji se od mogućnosti naručivanja u Internetskoj trgovini. Istovremeno, Narudžba se sastoji od slanja Kupčeve ponude Prodavatelju za sklapanje ugovora o kupoprodaji Proizvoda koji su predmet narudžbe.
   9. Prodavatelj osigurava Obrazac narudžbe i/ili opciju čavrljanja na mrežnom mjestu Internetske trgovine. Kupac može upotrijebiti i obrazac za kontakt i/ili opciju čavrljanja za slanje poruke Prodavatelju. Obrazac za kontakt treba ispuniti s osnovnim podacima za kontakt i adresom e-pošte. Nakon što je Obrazac za kontakt odobren ili je poslana prva poruka putem opcije čavrljanja, ugovor o pružanju elektroničkih usluga je sklopljen, a sastoji se od omogućivanja komunikacije putem Obrasca za kontakt i/ili opcije čavrljanja.
   10. Prodavatelj osigurava Obrazac za mišljenje na podstranicama Proizvoda u Internetskoj trgovini. Prodavatelj također može poslati obrazac za objavljivanje mišljenja u obliku poveznice koja vodi do vanjskih internetskih stranica. Kupac ispunjava obrazac za objavljivanje mišljenja o sadržaju osobnog i subjektivnog mišljenja o Proizvodima Prodavatelja. Odobravanjem sadržaja mišljenja Kupac potvrđuje da se mišljenje temelji na njegovom/njezinom osobnom iskustvu koje proizlazi iz uporabe Proizvoda. Objavljivanjem sadržaja mišljenja Kupac dobrovoljno širi njegov sadržaj i snosi sve posljedice takve objave. Objavljeni sadržaj ne izražava stajališta Prodavatelja i ne bi ga trebalo izjednačavati s njegovim aktivnostima. Prodavatelj nije pružatelj sadržaja, već samo subjekt koji pruža prikladne resurse IKT-a u ovu svrhu. Ugovor o pružanju elektroničkih usluga koje se sastoje od omogućivanja objave mišljenja sklopljen je kada Kupac odobri sadržaj unesen u obrazac za objavljivanje mišljenja.
   11. Prodavatelj može blokirati pristup Kupca uslugama koje se pružaju elektronički ako su postupci Kupca na štetu Prodavatelja ili drugih Kupaca, ako se njima šteti imenu Proizvoda Prodavatelja ili ugledu brenda Internetske trgovine, ako se njima krše zakoni ili odredbe iz Općih uvjeta te kada je blokiranje pristupa uslugama koje se pružaju elektronički opravdano iz sigurnosnih razloga.
  2. Tehnički zahtjevi potrebni za suradnju s IKT sustavom Prodavatelja
   1. Prodavatelj će nastojati omogućiti uporabu Internetske trgovine na svim popularnim mrežnim preglednicima, operativnim sustavima (uključujući mobilne) i neovisno o načinu spajanja na internet.
   2. Kako bi napravio Narudžbu u Internetskoj trgovini i upotrebljavao druge usluge koje Prodavatelj pruža elektronički, Kupac treba imati aktivan račun e-pošte.
   3. Želite li upotrebljavati Digitalni sadržaj, trebate imati uređaje koje prodaje Prodavatelj ili upotrebljavati usluge koje Prodavatelj pruža elektronički. Prodavatelj ne jamči ispravan rad digitalnog sadržaja, osim za uređaje i/ili usluge koje Prodavatelj pruža elektronički.
  3. Metode i tehničke mjere za otkrivanje i ispravljanje grešaka u unesenim podacima
   1. Prilikom slanja Narudžbe, Kupac može izmijeniti unesene podatke sve dok ne pritisne gumb „potvrdi narudžbu“. Provjera, uklanjanje grešaka ili ispravci mogu se provesti i ako kontaktirate Prodavatelja na načine koji su navedeni u kartici.„Kontakt“.
   2. Nakon slanja Narudžbe na adresu e-pošte navedenu u Narudžbi bit će poslana potvrda o primitku Narudžbe, zajedno sa sažetkom Narudžbe. Ako želi ispraviti grešku, Kupac ima pravo ispraviti Narudžbu u roku od 12 sati od slanja iste.
  4. Uvjeti za otkazivanje ugovora o pružanju elektroničkih usluga
   1. Kupac može otkazati ugovor o pružanju elektroničkih usluga slanjem odgovarajuće izjave Prodavatelju na info@vasco-translator.hr ili jednakovrijednom radnjom (npr. poveznica za odustajanje).
   2. Prodavatelj može otkazati ugovor o pružanju elektroničkih usluga s trenutačnim učinkom ako Kupac dostavi nezakonit sadržaj ili sadržaj kojim se krše odredbe ovih Općih uvjeta.
  5. Pritužbe na pružanje elektroničkih usluga
   1. Prodavatelj poduzima potrebne radnje za uredno i u potpunosti ispravno funkcioniranje Internetske trgovine u mjeri koja proizlazi iz trenutačnog tehničkog znanja te se obvezuje ukloniti sve neispravnosti koje prijave Kupci. Pritužbe povezane s pružanjem elektroničkih usluga putem Internetske trgovine Kupac može dostaviti slanjem e-poruke na sljedeću adresu e-pošte: info@vasco-translator.hr ili putem Obrasca za kontakt i opcije čavrljanja.
   2. Prodavatelj će odmah odgovoriti na pritužbu, a najkasnije u roku od 14 dana. Odgovor na pritužbu šalje se na adresu e-pošte koju je dostavio Kupac.
 2. PRODAJA
  1. Uvjeti za sklapanje ugovora o kupoprodaji
   1. Cijene Proizvoda koje su prikazane na mrežnom mjestu Internetske trgovine navedene su u poljskim zlotima i uključuju PDV.
   2. Cijene ne uključuju troškove dostave, koji se prikazuju prilikom slanja Narudžbe i dodatno su potvrđene u sažetku narudžbe.
   3. Detaljni uvjeti plaćanja i rad s uređajima kupljenima u okviru drukčijih oblika prodaje (npr. pretplata) mogu se pronaći u relevantnim općim uvjetima takvih prodajnih platformi.
   4. Narudžbe se mogu slati putem Internetske trgovine s pomoću Obrasca narudžbe, telefonskim putem i putem e-adrese navedene u kartici „Kontakt“.
   5. Nakon čitanja i prihvaćanja Narudžbe, Prodavatelj potvrđuje njezin primitak. Primitak se potvrđuje slanjem e-poruke s obavijesti da je Narudžba prihvaćena za izvršenje i da ima status „Potvrđeno“. Potvrda sadržava sve bitne elemente narudžbe (popis Proizvoda s njihovim nazivima, cijene i podaci o kupcu).
   6. Čim Kupac primi e-poruku kojom se potvrđuje prihvaćanje Narudžbe za izvršenje, sklopljen je Ugovor o kupoprodaji između Kupca i Prodavatelja, koji vrijedi do ispunjenja zakonskih obveza svake ugovorne strane – ne isključujući odredbe i pravila koji se odnose na raskid ugovora i odgovornost za neispunjenje Ugovora o kupoprodaji.
   7. Poslana narudžba vrijedi 14 dana. Ako tijekom tog vremena Kupac ne podigne narudžbu, ne plati je, ne dobije pozitivnu kreditnu odluku ili ako Trgovina ne može kontaktirati Kupca radi završetka narudžbe – Trgovina će otkazati narudžbu.
   8. Vlasništvo nad kupljenim Proizvodima prenosi se na Kupca kada se čitava cijena transakcije uplati na račun Prodavatelja (cijena Proizvoda zajedno sa svim troškovima dostave i drugim uslugama koje nudi Prodavatelj).
   9. Poduzetnici koji žele dobiti račun za narudžbu na kojem je istaknut PDV trebaju dostaviti podatke za izdavanje istog, a posebice porezni identifikacijski broj.
   10. Nakon dovršetka prodaje, Prodavatelj može provesti anketu o zadovoljstvu s postupkom prodaje. Prodavatelj u tu svrhu može dostaviti Kupcu obrazac za objavljivanje mišljenja o Trgovini ili anketu o zadovoljstvu. Obrazac može kreirati Prodavatelj, ili to mogu učiniti vanjski pružatelji usluga. Kupac oblikuje osobno i subjektivno mišljenje. Objavljivanjem sadržaja mišljenja Kupac dobrovoljno širi njegov sadržaj i snosi sve posljedice takve objave. Poslani sadržaj ne predstavlja stajališta Prodavatelja. Prodavatelj zadržava pravo prijaviti povrede na mrežnom mjestu na kojem se objavljuju recenzije ili ukloniti Mišljenje ako ono:
    1. sadržava reklamni ili drugi komercijalni sadržaj;
    2. sadržava poveznice na druga mrežna mjesta, mrežna mjesta koja su u vlasništvu Prodavatelja, a posebice konkurentske internetske trgovine ili mrežna mjesta kojima se krši zakon;
    3. sadržava osobne podatke, podatke za kontakt, adrese e-pošte itd. koji se ne smiju zakonito otkriti javnosti;
    4. krši patentna prava, autorska prava, poslovne tajne i druga prava intelektualnog vlasništva;
    5. sadržava sadržaj za koji se općenito smatra da je vulgaran, uvredljiv, da potiče nasilje, vrijeđa vjerske osjećaje ili običaje Proizvoda;
    6. sadržava sadržaj koji je štetan za Prodavatelja, druge Kupce, ime Proizvoda Prodavatelja, ugled Proizvoda ili brenda Internetske trgovine ili kojim se krše odredbe ovih Općih uvjeta;
    7. predstavlja kopiju mišljenja svih ili dijela drugih Kupaca, proizvođača ili sadržava dijelove sadržaja iz različitih izvora;
   11. Kupac može ostaviti mišljenje o Robi Prodavatelja na platformi Trustpilot koju vodi Trustpilot A/S, Pilestraede 58, 5th floor, DK-1112 Copenhagen K.
   12. Ako se mišljenja o Robi daju preko platforme Trustpilot, Prodavatelj ih ne može provjeriti. Detaljne informacije o uvjetima uporabe platforme dostupne su na poveznici https://legal.trustpilot.com/for-reviewers/terms-of-use-for-consumers.
   13. Ako Kupac ili neka treća strana smatraju da sadržaj objavljenog mišljenja krši njihova prava, pristojnost, osobna prava, moral, uvjerenja, osjećaje, načela poštene konkurencije, stručno znanje ili poslovne tajne, odmah će obavijestiti Prodavatelja o potencijalnom kršenju. Prodavatelj, kada ga se obavijesti o potencijalnom kršenju, bez odlaganja će poduzeti korake za uklanjanje spornog sadržaja.
  2. Načini dostave
   1. Proizvodi se dostavljaju kurirskom službom ili poštom. Detaljne informacije o dostavi dostupne su na podstranici trgovine „Dostava“.
   2. Kupac bira način dostave prilikom slanja Narudžbe.
   3. Troškovi dostave navedeni su prilikom slanja Narudžbe, a ovise o vrsti Proizvoda i odabranom načinu dostave.
   4. Ako Kupac odabere plaćanje bankovnim prijenosom ili elektroničko plaćanje, vrijeme obrade narudžbe računa se od trenutka prispijeća uplate na bankovni račun Prodavatelja ili na račun za namiru posrednika za plaćanje do završetka i slanja Proizvoda.
   5. Ako Kupac kao način plaćanja izabere „plaćanje pouzećem“, vrijeme izvršenja narudžbe računa se od sklapanja ugovora o kupoprodaji u skladu s ovim Općim uvjetima do završetka i slanja Proizvoda.
   6. Prodavatelj zadržava pravo isključiti ili promijeniti pojedine načine plaćanja i dostave Proizvoda.
   7. Datum dostave Proizvoda ovisi o načinu dostave koji je izabrao Kupac, a računa se od trenutka predaje Proizvoda kurirskoj službi.
   8. Po dostavi paketa na njezino odredište, Kupac bi trebao provjeriti stanje paketa prije nego što ga preuzme od dostavljača. Dostavljač je obvezan odmah utvrditi stanje pošiljke i okolnosti štete u zapisniku.
  3. Načini plaćanja
   1. Prodavatelj osigurava načine plaćanja koji su navedeni u kartici „Dostava“.
   2. Prodavatelj zadržava pravo na izmjenu, povremeno onemogućavanje ili zamjenu gore navedenih načina plaćanja.
   3. Pritužbe koje proizlaze iz neispunjenja ili neurednog ispunjenja usluga platnog prometa upućuju se odgovarajućem posredniku za plaćanje u skladu s općim uvjetima za pružanje usluga elektroničkog plaćanja dotičnog posrednika za namiru.
   4. Ako Kupac ne izvrši plaćanje do roka navedenog u postupku slanja Narudžbe, Prodavatelj može odrediti dodatni rok za plaćanje. Prodavatelj također može raskinuti Ugovor o kupoprodaji zbog neplaćanja nakon roka za plaćanje. Izjava o raskidu Ugovora o kupoprodaji po toj osnovni šalje se Kupcu e-poštom.
   5. Kupac pristaje da se potvrda, račun ili drugi pravni dokazi o kupnji šalju elektroničkim načinom komunikacije.
  4. Stacionarna prodaja
   1. Proizvodi se mogu prodavati i na stacionarnim mjestima.
   2. Stacionarno mjesto nudi mogućnost kupovine na jedan od sljedećih načina:
    1. Proizvodi dostupni na stranici – ovaj vam način omogućuje kupnju Proizvoda dostupnih na skladištu ili u izlogu Trgovine.
    2. Proizvodi dostupni po narudžbi – ovaj vam način omogućuje kupnju Proizvoda koji nisu dostupni na skladištu pa se moraju uvesti od Proizvođača ili izraditi u skladu sa specifikacijom Kupca. Izvršenje narudžbe ovisi o vrsti naručenih Proizvoda i svaki se put usuglašava s Kupcem.
   3. Kupac u trgovini može platiti karticom, gotovinom ili darovnom karticom. Međutim, prodavatelj zadržava pravo na privremeno ili trajno isključenje pojedinih oblika plaćanja u slučaju stacionarne prodaje.
   4. Za proizvode koje je Kupac kupio u Trgovini izdaje se prodajna isprava. Ako Kupac želi dobiti račun, mora dostaviti porezni identifikacijski broj. Prodajna isprava predat će se Kupcu u trenutku kupnje ili će se priložiti pošiljci koja sadržava Proizvod koji je kupio Kupac.
   5. Odredbe o raskidu ugovora i jamstvo primjenjuju se na odgovarajući način.
  5. Pravo na raskid ugovora
   1. Potrošači imaju pravo, ne navodeći razloge za to, raskinuti sklopljeni ugovor o kupoprodaji u roku od 14 dana slanjem odgovarajuće izjave o raskidu.
   2. Rok za raskid Ugovora o kupoprodaji istječe 14 dana od datuma kada Kupac, ili treća strana uz iznimku dostavljača, stekne posjed nad Proizvodima.
   3. U slučaju Ugovora o isporuci Digitalnog sadržaja, rok za raskid ugovora iznosi 14 dana od datuma preuzimanja Digitalnog sadržaja od strane Potrošača. Pravo na raskid Ugovora ne postoji ako je Prodavatelj u cijelosti ispunio uslugu i Potrošač je obaviješten prije početka usluga.
   4. Kako bi ostvario pravo na raskid ugovora, Potrošač mora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor slanjem nedvosmislene izjave na adresu e-pošte Prodavatelja info@vasco-translator.hr ili s pomoću obrasca za raskid koji je dostupan na mrežnom mjestu Prodavatelja.
   5. U slučaju raskida ugovora, Prodavatelj vraća Potrošaču sva primljena plaćanja zajedno s troškovima osnovnog načina dostave (ako je dostupna besplatna dostava, trošak dostave se ne vraća). Povrat će radi odmah, a u svakom slučaju ne kasnije od 14 dana od datuma kada je Potrošač obavijestio Prodavatelja o odluci da ostvari pravo na raskid ugovora, podložno odredbama iz donjeg stavka 6.
   6. Povrat se radi istim načinima plaćanja koje je Potrošač koristio u prvobitnoj transakciji, osim ako je Potrošač pristao na drugo rješenje.
   7. Prodavatelj zadržava pravo na suzdržavanje od povrata do primitka Proizvoda.
   8. Kupljeni Proizvodi trebaju se vratiti na adresu koju je dostavio Prodavatelj.
   9. Potrošač snosi troškove povrata Proizvoda Prodavatelju.
   10. Potrošač nema pravo na raskid ugovora ako se prodaja odnosi na predmet koji nije gotov predmet, koji je proizveden prema specifikacijama Potrošača ili koji služi ispunjenju individualnih potreba Potrošača.
   11. Kupac je u svakom slučaju raskida ugovora i povrata Proizvoda obvezan priložiti izvorni komplet prodajnih isprava (npr. potvrdu, račun).
   12. Ako je primljeni proizvod oštećen, a Kupac nije kriv za oštećenje, to se mora potvrditi u izvještaju o oštećenju ili fotografijom. Po primitku treba sastaviti zapisnik (ako je paket oštećen – otvorena šteta) ili u roku idućih 7 dana od datuma primitka (ako paket nije oštećen – skrivena šteta). Istovremeno, Kupac treba obavijestiti trgovinu o toj činjenici slanjem poruke e-pošte na info@vasco-translator.hr i prilaganjem izvještaja o oštećenju ili fotografija dokumentima povezanima s raskidom.
   13. Vraćeni Proizvodi moraju biti potpuni, ne smiju imati nikakve tragove korištenja i trebaju biti u originalnom, neoštećenom pakiranju proizvođača. Izvorna prodajna isprava te ispunjeni i potpisani obrazac za povrat proizvoda moraju se priložiti vraćenom Proizvodu. Kupac je obvezan propisno zaštititi vraćeni Proizvod kako se ne bi oštetio u prijevozu. Ako dostavljeni Proizvodi nisu potpuni ili imaju tragove korištenja koji nadilaze uobičajeno rukovanje predmetom, Prodavatelj ima pravo potraživati naknadu štete od Kupca, u mjeri koja je dopuštena mjerodavnim pravom.
  6. Jamstvo
   1. Prodavatelj je obvezan osigurati Kupcu Robu u skladu s Ugovorom o kupoprodaji i bez ikakvih pravnih nedostataka.
   2. Opće odredbe zakona o jamstvu primjenjuju se na uvjete i prava Potrošača i Prodavatelja.
   3. Prodavatelj je oslobođen odgovornosti po osnovi jamstva ako je proizvod u skladu s Ugovorom o kupoprodaji, a posebice ako su njegov opis, vrsta, količina, potpunost i funkcionalnost u skladu s opisom na mrežnom mjestu Prodavatelja.
   4. Ako Roba nije u skladu s ugovorom, Potrošač može tražiti popravak ili zamjenu Robe.
   5. Ako popravak ili zamjena Robe nisu mogući ili bi zahtijevali pretjerane troškove na strani Prodavatelja, Prodavatelj može zamijeniti Robu umjesto popravka ili popraviti Robu umjesto zamjene.
   6. Pri procjeni pretjeranosti troškova u obzir se uzimaju sve okolnosti, a posebice važnost nesukladnosti Robe s Ugovorom o kupoprodaji, vrijednost Robe te pretjerana neugodnost za Potrošača koja proizlazi iz ispravljanja nesukladnosti Robe.
   7. Potrošač može dostaviti izjavu o smanjenju cijene ili raskidu Ugovora o kupoprodaji ako:
    1. Prodavatelj je odbio dostaviti Robu ili nije ispravio nesukladnost Robe s ugovorom;
    2. nesukladnost Robe s ugovorom dovoljno je značajna da opravda smanjenje cijene ili raskid ugovora bez prethodne primjene zaštitnih mjera iz gornjeg stavka 4.;
    3. iz izjave Prodavatelja o okolnostima slučaja vidljivo je da Prodavatelj neće ispraviti nesukladnost Robe s ugovorom u razumnom roku ili bez pretjerane neugodnosti za Potrošača.
   8. Potrošač ne može ostvariti pravo na raskid ugovora s naslova jamstva ako nesukladnost Proizvoda s Ugovorom o kupoprodaji nije važna (npr. male razlike u boji).
   9. U slučaju zamjene ili popravka Robe, Potrošač je obvezan staviti Robu na raspolaganje Prodavatelju, a Prodavatelj je obvezan preuzeti Robu o vlastitom trošku.
   10. U slučaju raskida ugovora, Potrošač vraća Robu Prodavatelju o vlastitom trošku.
   11. Pritužba se ne može izjaviti zbog malih razlika u vanjskom izgledu Proizvoda koje proizlaze iz postavki ekrana Potrošača, uvjeta osvjetljenja ili drugih čestih zabluda povezanih s kupnjama preko interneta.
   12. Pritužba treba uključivati: ime i prezime Potrošača, vrstu i datum utvrđivanja nesukladnosti te opis nesukladnosti u odnosu na Ugovor o kupoprodaji, fotografiju Robe na koju se pritužba odnosi, ako je moguće, i relevantni zahtjev za vraćanje Proizvoda u stanje koje je u skladu s ugovorom. Obavijest se šaljem e-poštom na adresu info@vasco-translator.hr.
   13. Prodavatelj će odgovoriti na pritužbu Potrošača bez neopravdanog odgađanja i bez neopravdane neugodnosti za Potrošača, a u svakom slučaju ne kasnije od 14 dana od primitka obavijesti od Potrošača o neispravnosti Robe.
   14. Nakon što razmotri pritužbu (i pozitivno i negativno), Prodavatelj će o vlastitom trošku vratiti Proizvode izravno Potrošaču. Ako Potrošač ne preuzme Proizvod i Proizvod se vrati u sjedište Prodavatelja, Prodavatelj će kontaktirati Potrošača telefonskim putem ili e-poštom na adresu navedenu u pritužbi i obavijestiti ga o mogućnosti ponovnog slanja o trošku Potrošača. Potrošač ima 30 dana da preuzme vraćene Proizvode ili pošalje izjavu o ponovnoj dostavi. Nakon isteka tog roka, vraćeni Proizvodi šalju se u logistički centar Prodavatelja, koji Potrošaču može zaračunati troškove skladištenja, a u nedostatku prostora za pohranu, može zbrinuti Proizvode o trošku i riziku Potrošača. U slučaju zbrinjavanja, Prodavatelj će izvršiti povrat kupoprodajne cijene Potrošaču, uz odbitak troškova skladištenja i zbrinjavanja.
   15. Prodavatelj je odgovoran za neusklađenost Robe s Ugovorom o kupoprodaji koja postoji u trenutku isporuke Robe i pokaže se u roku od dvije godine od tog trenutka, osim u slučaju duljeg jamstvenog roka za Robu koji je utvrdio Prodavatelj ili duljeg zakonskog jamstvenog roka.
   16. Operater SIM kartice odgovoran je za rad SIM kartica u uređaju, uključujući ispravnu aktivaciju SIM kartice, ispravno funkcioniranje kartice, uvođenje privremenih ili trajnih zaključavanja i prijenos podataka.
  7. Pritužba na Digitalni sadržaj
   1. U slučaju Ugovora o isporuci Digitalnog sadržaja, pravila iz točke F primjenjuju se na odgovarajući način, podložno razlikama navedenima u nastavku.
   2. Digitalni sadržaj smatra se sukladnim s ugovorom ako:
    1. prikladan je za svrhe u koje se takav Digitalni sadržaj uobičajeno upotrebljava, uzimajući u obzir primjenjivo pravo, tehničke standarde i dobru praksu;
    2. kvaliteta i značajke, uključujući funkcionalnost, kompatibilnost, pristupačnost, kontinuitet i sigurnost tipični su za takav Digitalni sadržaj i u skladu su s opravdanim očekivanjima Potrošača.
   3. Prodavatelj će obavijestiti Potrošača o ažuriranjima, uključujući sigurnosna ažuriranja, koja su potrebna za održavanje sukladnosti Digitalnog sadržaja s ugovorom i dostaviti ih Potrošaču u roku koji Potrošač opravdano očekuje, uzimajući u obzir vrstu Digitalnog sadržaja, a u slučaju Digitalnog sadržaja koji se pruža neprestano – u roku utvrđenom u ugovoru o isporuci Digitalnog sadržaja.
   4. Prodavatelj nije odgovoran za nesukladnost Digitalnog sadržaja s ugovorom ako je obavijestio Potrošača o ažuriranjima i posljedicama njihovog neinstaliranja, a Potrošač nije u razumnom roku instalirao ažuriranja koju su mu osigurana.
   5. Prodavatelj je odgovoran za nesukladnost isporučenog Digitalnog sadržaja koja je postojala u trenutku dostave i postala je očita u roku od dvije godine od tog trenutka.
   6. Ako Digitalni sadržaj nije u skladu s Ugovorom o kupoprodaji, Potrošač može zahtijevati da se Digitalni sadržaj uskladi s ugovorom.
   7. Prodavatelj može odbiti uskladiti Digitalni sadržaj s ugovorom ako je to nemoguće ili bi zahtijevalo pretjerane troškove za Prodavatelja.
   8. Potrošač može dostaviti izjavu o smanjenju cijene ili raskidu ugovora ako:
    1. Digitalni sadržaj ne može se uskladiti s ugovorom ili bi to zahtijevalo pretjerane troškove;
    2. unatoč zahtjevu Potrošača, Prodavatelj nije uskladio Digitalni sadržaj s ugovorom;
    3. Digitalni proizvod nije u skladu s ugovorom iako ga je Prodavatelj pokušao uskladiti s ugovorom;
    4. nesukladnost Digitalnog sadržaja s ugovorom dovoljno je značajna da opravda smanjenje cijene ili raskid ugovora bez prethodne primjene zaštitnih mjera iz gornje točke 6.;
    5. iz izjave Prodavatelja o okolnostima slučaja vidljivo je da Prodavatelj neće ispraviti nesukladnost Digitalnog sadržaja s ugovorom u razumnom roku ili bez pretjerane neugodnosti za Potrošača.
   9. U slučaju raskida Ugovora o isporuci Digitalnog sadržaja, Potrošač mora prestati upotrebljavati taj Digitalni sadržaj i prestati ga stavljati na raspolaganje trećim stranama.
   10. Ako je plaćanje za Digitalni sadržaj izvršeno uz navođenje osobnih podataka, Prodavatelj nakon raskida ugovora od strane Potrošača mora odmah obrisati podatke Potrošača koji su dostavljeni u vezi s dostavom Digitalnog sadržaja (u mjeri u kojoj su upotrijebljeni kao način plaćanja za Digitalni sadržaj).
  8. Jamstvo proizvođača
   1. Svi proizvodi koji su dostupni u Trgovini pokriveni su 24-mjesečnim jamstvom proizvođača. Sadržaj i uvjeti jamstva dostupni su -> OVDJE.
   2. Jamstvo se ne primjenjuje u slučaju štete uzrokovane nepropisnom uporabom, održavanjem koje nije u sladu s uputama za uporabu ili habanjem. Jamstvo također ne pokriva oštećenja uzrokovana poplavom, razbijanjem, padom, strujnim udarima i požarom.
 3. ZAVRŠNE ODREDBE
  1. Osobni podaci
   1. Prodavatelj upravlja osobnim podacima Kupca.
   2. Prodavatelj obrađuje osobne podatke Kupca u mjeri koja je potrebna za izvršenje narudžbe i pružanje usluga elektroničkim putem, tj. za uspostavu, oblikovanje sadržaja, promjenu ili raskid pravnog odnosa između Kupca i Prodavatelja.
   3. Kupac prije slanja Narudžbe treba pročitati ove Opće uvjete. Prilikom slanja Narudžbe, Kupac treba prihvatiti odredbe ovih Općih uvjeta i Pravila o privatnosti označivanjem odgovarajuće kućice.
   4. Prodavatelj osigurava ispravno čuvanje osobnih podataka Kupaca te osigurava da su Obrazac narudžbe i Obrazac za registraciju koji se koriste za slanje tih informacija zaštićeni SSL sigurnosnim protokolom, zbog čega je postupak prijenosa podataka šifriran.
   5. Prodavatelj prilikom obrade osobnih podataka štiti osobne podatke Kupaca kako ih ne bi saznale i izmijenile neovlaštene osobe.
   6. Kupac može pristupiti svojim osobnim podacima i izmijeniti ih.
   7. Pojedinosti o Pravilima o privatnosti dostupne su na mrežnom mjestu trgovine Prodavatelja.
  2. Autorska prava

   Svi grafički prikazi, fotografije, sadržaj i opisi Proizvoda izloženih u Internetskoj trgovini vlasništvo su Prodavatelja i ne smiju se mijenjati, umnožavati i distribuirati bez suglasnosti Prodavatelja.

  3. Razno
   1. Ugovori sklopljeni putem Internetske trgovine sklopljeni su u skladu s poljskim pravom. Odredbe poljskog prava trebaju se primjenjivati u najširem mogućem smislu, osim ako to ne dopuštaju obvezne odredbe lokalnog prava.
   2. Sadržaj Općih uvjeta prvobitno je napisan na poljskom jeziku, a zatim je preveden na druge jezike. U slučaju sporova u pogledu tumačenja, mjerodavna je poljska verzija.
   3. Svi sporovi koji proizlaze između Prodavatelja i Kupca prvo će se pokušati riješiti mirnim putem, tj. pregovorima. Ako se ne može doći do uzajamnog sporazuma o sporu, o sporu će odlučiti sud opće nadležnosti.
   4. Prodavatelj će obavijestiti Kupca o mogućnostima izvansudskog rješavanja sporova. Što se tiče potraživanja Potrošača, detaljne informacije i postupci dostupni su od mjesno nadležnog pravobranitelja za potrošače, u Pokrajinskim inspektoratima za trgovinu ili na: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
   5. Prodavatelj zadržava pravo na izmjenu odredbi ovih Općih uvjeta u slučaju postojanja važnog razloga. Prodavatelj važnim razlozima posebice smatra izmjenu/prestanak ili početak pružanja novih usluga, uvođenje tehničkih/tehnoloških promjena te obvezu prilagođavanja pravila trenutačnim pravnim odredbama.
   6. Kada mijenja Opće uvjete, Prodavatelj je obvezan objaviti ujednačeni tekst Općih uvjeta u Internetskoj trgovini, navodeći datum stupanja na snagu izmjena, kao i poslati obavijest o izmjenama na adresu e-pošte Kupca.
   7. Izmjene i dopune Općih uvjeta primjenjuju se i na Prodavatelja i na Kupca od trenutka njihove objave u Internetskoj trgovini. Izmjenama i dopunama Općih uvjeta neće se ni na koji način kršiti prava kupaca koji su upotrebljavali Internetsku trgovinu prije datuma stupanja na snagu izmjena i dopuna, a posebice neće utjecati na poslane i/ili provedene narudžbe. Narudžbe koje su prihvaćene za izvršenje podliježu Općim uvjetima koji su na snazi u trenutku slanja narudžbe.
   8. Tekst i opisi korišteni za definiranje pojedinih funkcionalnosti Internetske trgovine uključujući, posebice, nazive i opise gumba, piktograme i ikone, mogu se promijeniti na jednakovrijedne. Takva promjena ne predstavlja promjenu ovih Općih uvjeta.
   9. Sadržaj ovih Općih uvjeta dostupan je na mrežnom mjestu: https://vasco-translator.hr/uvjeti-pruzanja-usluge. Opći uvjeti mogu se zabilježiti, dobiti i reproducirati u bilo kojem trenutku ispisom, pohranom na odgovarajući medij ili preuzimanjem s mrežnog mjesta u PDF formatu i pohranjivanjem u memoriju računala.